Alguns dels treballs que han fet les alumnes a classe