Llliure

Llliure

Llliure

Fulles seques d'estrelítzia Rosa Canis A l'aigua i la pluja El nenúfar i les seves dues flors alçades Matsuo Basho