Clauers per a la fundacio anima

Clauers per a la Fundació Ànima

Era l’aniverasri de la Dolors i les seves filles i les seves amigues li van fer una festa sorpresa molt curiosa: quedar per cosir juntes aquests clauers per a recollir...

Banderetes per a la Fundació Ànima

La Fundació Ànima necessitaLa Fundació Ànima necessita recursos per poder dur a terme els seus objectius. Moltes vegades posa paradetes per vendre coses que fa...